Selecció de l’alumnat 2016-17

 

Clica aquí per descarregar el full de sol·licitud

Sol·licitud

1.- Presentació de documentació:

L’alumnat interessat haurà de presentar la següent documentació a la Coordinadora de Mobilitat (ho podeu deixar a la bústia de núm 71).

– Sol·licitud per fer les pràctiques a l’estranger
– Currículum Vitae format Europass en llengua anglesa
– Carta de motivació explicant perquè  voleu participar en el programa Erasmus.

Data final de lliurament de la documentació: Dilluns 19 de desembre del 2016

 

2.- Entrevista personal:

Es realitzarà una entrevista personal amb l’alumnat que hagi lliurat la documentació. Es convocarà de forma individual al llarg del mes de gener del 2017. Una part de l’entrevista podrà ser realitzada en anglès.

3.- Selecció final:

Els equips docents conjuntament amb la coordinació de mobilitat es reuniran i seleccionaran les persones beneficiàries de les beques tenint en compte el següent barem:

Currículum vitae https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae 2p

(-0,25 per cada error ortogràfic)

Idiomes Certificats oficials de qualsevol idioma de la UE -Intermediari (B1) 1p- Advance (B2) 2p
Carta Motivació 2p (-0,25 per cada error ortogràfic)
Qualificacions Notes de les UF aprovades (mitja ponderada de les notes obtingudes fins al moment de la selecció) Nota obtinguda
Valoració de l’equip docent Vinculat amb les Competències Professionals -Assistència regular: 1
-Puntualitat: 1
-Bona actitud a classe: 3
-Col·laboració amb els companys/es: 3
Experiència En activitats interculturals i/o vinculades en el CF Haver participat en:
-Activitats de mobilitat 1
-Activitats vinculades amb el CF 2
Entrevista  Una part de l’entrevista podrà ser realitzada en anglès. 3p
Anuncios