Introducció

L’Institut Can Vilumara està treballant per a la possibilitat de la mobilitat transnacional dels estudiants i professors. Creiem que la mobilitat en els processos de formació és una estratègia fonamental, que permet que les persones s’impliquin per millorar les seves habilitats professionals i personals, així com millorar la seva qualificació en el treball i en les llengues. Per aquest motiu, en relació a l’alumnat de Formació Professional volem oferir l’oportunitat de formació a l’estranger.
Can Vilumara Secondary School is working to the possibility of transnational mobility of students and teachers. We believe that mobility in training processes is a fundamental strategy that allow people involve to improve their professional and personal skills, as well as improve their employability and language skils. For this reason, in relation to the students of Vocational Training, we would like offer the opportunity of training abroad.

Així que a continuació adjuntem la Carta Erasmus i la nostra Declaració de Política Erasmus.

Anuncios